fbpx
דקל אשרף
Active לפני 3 ימים, 18 שעות

הגילדה

שם תצוגה

דקל אשרף

אזורי פעילות

מחוז הדרום

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה

תקציר קורות חיים

פקח בסיירת הירוקה היחידה הארצית לפיקוח בשטחים הפתוחים של רשות הטבע והגנים.

קורס מנב״טים מונחה משטרה

קורס קב״טים.

קורס חוקרים פרטים.