fbpx
דוד ליטווין | יועץ ביטחון, פרטי
Active לפני 5 חודשים, 3 שבועות

הגילדה

שם תצוגה

דוד ליטווין | יועץ ביטחון, פרטי

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז ירושלים, מחוז הדרום

זמינות תעסוקתית

זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים
  • תפקידים קודמים:
    – סמנכ"ל פיתוח, ג'נרו סייבר סקיוריטי.
    – תפקיד קודם: מנהל ביטחון מרחבי, בנק דיסקונט.
    – שורה של תפקידים קודמים בתחום האבטחה הפיזית במשרדי ממשלה
  • מנהל אבטחה מונחה משטרה
  • מפקח מטווח
  • חבר צוות ההקמה של הגילדה
דואר אלקטרוני

dlitwin175@gmail.com

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, חיבור למנטור