fbpx
דויד נחמיאס | מנהל, מרחב ביטחון וחקירות
Active לפני חודש

הגילדה

שם תצוגה

דויד נחמיאס | מנהל, מרחב ביטחון וחקירות

אזורי פעילות

מחוז המרכז

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות, ספק שירותים ומוצרים

תקציר קורות חיים
  • מנהל, מרחב ביטחון וחקירות
  • חוקר פרטי, רשות האכיפה והגבייה
  • בוגר קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרה
חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור