fbpx
דניאל סלע | קצין ביטחון, הנוער העובד והלומד
Active לפני 12 שעות, 51 דקות

הגילדה

שם תצוגה

דניאל סלע | קצין ביטחון, הנוער העובד והלומד

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, אזור יהודה ושומרון, מחוז הדרום

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה חלקית, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

קב"ט בתנועת הנוער העובד והלומד.
כתיבת תוכניות אבטחה ונהלי אבטחה.
ארועים המוניים
ניהול בטיחות וכתיבת תוכניות בטיחות ונהלי עבודה.
תואר ראשון
בוגר קורס מנהלי אבטחה וקב"טי מוס"ח מונחה משטרת ישראל.
בוגר קורס מנהלי בטיחות

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח