fbpx
בריאן לוינסון | מנהל ביטחון מקומי, רשות האוכלוסין וההגירה
Active עכשיו

הגילדה

שם תצוגה

בריאן לוינסון | מנהל ביטחון מקומי, רשות האוכלוסין וההגירה

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז ירושלים, אזור יהודה ושומרון, חו"ל

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

מצ"ב

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה לסיור שטח, השתתפות במשחק מלחמה