fbpx
בנימין רמתי | מנהל אבטחה ראשי, הפניקס חברה לביטוח
Active עכשיו

הגילדה

שם תצוגה

בנימין רמתי | מנהל אבטחה ראשי, הפניקס חברה לביטוח

אזורי פעילות

מחוז המרכז

תקציר קורות חיים
  • מנהל אבטחה ראשי, הפניקס חברה לביטוח. במסגרת זו, משמש גם מנהל התפעול של אתרי החברה.
טלפון נייד

0503313963

דואר אלקטרוני

Binyara15@gmail.com

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה לסיור שטח