fbpx
רועי בטאן | קצין ביטחון מרחב צפון | המשביר לצרכן
Active לפני 2 ימים, 20 שעות

הגילדה

שם תצוגה

רועי בטאן | קצין ביטחון מרחב צפון | המשביר לצרכן

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה

תקציר קורות חיים

קב"ט מרחב צפון במשביר לצרכן

בעבר קב"ט מרחב ברשת ניופארם

עבדתי כ – 3 שנים קב"ט אזור צפון בחברת סונול

תעודת מנב"ט

 

טלפון נייד

0523247254

דואר אלקטרוני

Batanroy23@walla.co.il

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה