fbpx
אבנר עטיה קב"ט מטה סלקום
Active לפני יום, 10 שעות

הגילדה

שם תצוגה

אבנר עטיה קב"ט מטה סלקום

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב

תקציר קורות חיים

שם: אבנר עטיה
הוד השרון, האשל 5
מס' ת.ז : 025385394  
ת. לידה: 18.08.1973
נשוי + 3: 20, 13,16  
טל' 0522499991
דוא"ל: avnerzipi@gmail.com

השכלה
2020

בוגר קורס מנהלי ביטחון באירועי ספורט ואירועי המוניים.

2019

בוגר קורס מנהלי ביטחון מונחי משטרת ישראל – מכללת ווינגייט

2017

בוגר קורס מנהלי הדרכה משרד ראש הממשלה

2017
·        תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ומדעי המדינה, "האוניברסיטה הפתוחה"

1987-1991
·       תיכון אורט חולון – מגמת תיב"מ.

ניסיון תעסוקתי      
2019-2020
קב"ט מטה – חברת סלקום
·       אחראי על הביטחון הפיזי בניין ראשי בית סלקום.
·       אחראי על מנהל מוקד הביטחון של סלקום וצוות המוקדנים.
·       ניהול המאבטחים בבית סלקום.
·       אחראי על כתיבת נהלים והנחיות לעובדים.
·       ניהול ובקרה ופיקוח על הכניסה למבנה וניהול החניון בבית סלקום.
·       אבטחת אירועי חברה ורווחה.
·       אחראי על מתן הרשאות ותגי עובדים.
·       ניהול מערך החירום וההמשכיות העסקית של החברה.

2018-2019
קב"ט דרום = חברת סלקום
·       אחראי על הביטחון במתקני החברה מנתניה עד אילת.
·       אחראי  על אבטחת המרלוג של חברת סלקום.
·       ניהול המאבטחים במתקנים הממוקמים בגזרה הדרומית.

2017-2018

משרד החוץ – בטחון משרד החוץ – ראש ענף הדרכה
·       בוגר קורס מנהלי הדרכה – משרד ראש הממשלה.
·       אחראי על מערך ההדרכה, ההטמעה והכשירות בחטיבת הביטחון.

2016-2017

משרד החוץ – בטחון משרד החוץ – ראש ענף מרחבי – מזרח אירופה
 
·       אחראי על 15 קב"טים בגזרת מזרח אירופה.
·       ניהול וביצוע בקרות.
·       תרגול מערך האבטחה בשגרירויות.
·       אחראי על כוח האדם בגזרה .
·       אחראי על הכשירות המבצעית.

2014-2016

             קב"ט ראשי- שגרירות ישראל בלונדון
·      אחריות כוללת על אבטחת השגרירות, צוות העובדים והדיפלומטים.
·      ניהול צוות האבטחה בשגרירות.
·      ניתוח לו"ז הדיפלומטים לצרכים אבטחתיים בפגישות ואירועים.
·      ניהול אבטחת אירועי השגרירות.
·      ניהול קשרי החוץ בכל הקשור לנושאי שת"פ וביטחון מול אנשי קשר מקומיים.
·      תדרוך, פיקוח, הכשרה ובקרה על צוות הביטחון ועל עובדי השגרירות.
·      עבודה בתיאום עם גופי ממשל, מוסדות ציבוריים וארגונים בינלאומיים.

2011-2014
             קב"ט ראשי – שגרירות ישראל בבאקו – אזרבייג'ן
·      אחריות כוללת על אבטחת השגרירות, צוות העובדים והדיפלומטים.
·      ניהול צוות האבטחה בשגרירות.
·      ניתוח לו"ז הדיפלומטים לצרכים אבטחתיים בפגישות ואירועים.
·      ניהול אבטחת אירועי השגרירות.
·      ניהול קשרי החוץ בכל הקשור לנושאי שת"פ וביטחון מול אנשי קשר מקומיים.
·      תדרוך, פיקוח, הכשרה ובקרה על צוות הביטחון ועל עובדי השגרירות.
·      עבודה בתיאום עם גופי ממשל, מוסדות ציבוריים וארגונים בינלאומיים.

2010-2011
מנהל תפעול החניות ברשת "לחם ארטיזן"
·      ניהול הכנסות/הוצאות.
·      ניהול צוות עובדים.
·      ניהול מלאי מוצרים.
·      הטמעת נהלים.

2004-2011
בעל עסק פרטי בתחום הקימעונאות(קיוסק)
·      ניהול הכנסות/הוצאות.
·      ניהול צוות עובדים.
·      ניהול מלאי מוצרים.

2001-2004
סגן קב"ט (בריח) שגרירות ישראל רומא- איטליה   
·      אחריות כוללת על אבטחת השגרירות, צוות העובדים והדיפלומטים.
·      אחריות על אבטחת משלחות ממלכתיות באיטליה.
·      ניתוח לו"ז הדיפלומטים לצרכים אבטחתיים בפגישות ואירועים.
·      אבטחת אירועי השגרירות.
·      תדרוך, פיקוח, הכשרה ובקרה על צוות הביטחון ועל עובדי השגרירות.

2000-2001

סגן קב"ט (בריח) שגרירות ישראל עמאן -ירדן  
·      אחריות כוללת על אבטחת השגרירות, צוות העובדים והדיפלומטים.
·      אחריות על אבטחת משלחות ממלכתיות באיטליה.
·      ניתוח לו"ז הדיפלומטים לצרכים אבטחתיים בפגישות ואירועים.
·      אבטחת אירועי השגרירות.
·      תדרוך, פיקוח, הכשרה ובקרה על צוות הביטחון ועל עובדי השגרירות.

1998-2000
             מנהל מוקד וסיור במוקד 99 מ"קבוצת השמירה" מרחב  גוש דן  
·      ניהול צוות עובדים – סיירים ומוקדניות.
·      אחריות על שימור לקוחות ומתן שירות.
·      בעל מפעל ראוי – אחראי על מאגר הנשקים של החברה כולל ביקורות מול משרד הפנים.
·      תדרוך, פיקוח, הכשרה ובקרה על צוות העובדים.

שירות צבאי
1997-1998
    קמב"צ חטיבת הנח"ל – דרגת סרן

1996-1997
מפקד פלוגה  – חטיבת הנח"ל
 
1993-1996
סגן מפקד פלוגה מסייעת גדוד 50

מפקד מחלקה גדוד 50
 
1993
מפקד בקורס מ"כים גדוד 17 בסלמ"ח
 
1991-1992
טירונות חי"ר – לוחם חטיבת הנח"ל
 
תעודות הערכה
·     תעודת הצטיינות – לרגל יום העצמאות ה 46 למדינת ישראל.
·     תעודת הצטיינות – סיום קורס מ"כים.

יכולות נוספות
·                                    שפות: עברית – שפת אם. אנגלית  – רמה טובה מאוד.
·                                    מחשוב: שליטה מלאה בחבילת Office.
המלצות
·     המלצות ימסרו לפי דרישה.
·     אבקש לשמור על דיסקרטיות לפחות בשלב הראשון.