fbpx
אבי מנו , קב"ט מועצה מקומית סביון
Active לפני 4 ימים, 8 שעות

הגילדה

שם תצוגה

אבי מנו , קב"ט מועצה מקומית סביון

אזורי פעילות

מחוז תל אביב

תקציר קורות חיים

קב"ט מועצה מקומית סביון

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור