fbpx
אביהו שלזינגר | מנהל סניף נתניה-חדרה | G1
Active לפני 13 שעות, 59 דקות

הגילדה

שם תצוגה

אביהו שלזינגר | מנהל סניף נתניה-חדרה | G1

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב

תקציר קורות חיים
  • 2015 ואילך: מנהל סניף נתניה-חדרה, G1
  • תפקידים קודמים: 10 שנים בשורה של תפקידים בתחום אבטחת התעופה, בארץ ובחו"ל.
  • בוגר קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרה וקורס תשאול ותחקור.
  • חוזקות: ניהול יחידת רווח-הפסד, ניהול מנהלים, הדרכה והכשרה, גיוס ושימור לקוחות, אבטחת תעופה.
טלפון נייד

052-8900252

דואר אלקטרוני

avihu.shlezinger@g1-group.com

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח