fbpx
אסף אחונד זדה, קב"ט אזורי רשת קמונעית
Active לפני 2 חודשים, שבוע

הגילדה

שם תצוגה

אסף אחונד זדה, קב"ט אזורי רשת קמונעית

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה

זמינות תעסוקתית

זמינות למשרה מלאה

תקציר קורות חיים

תפקיד נוכחי קב"ט אזורי ברשת אושר עד, תפקיד קודם מפקח איזור בחברת אבטחה.

קורס מנהלי ביטחון של משטרת ישראל.

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום