fbpx
אריק ברדה.קבט נציגוית
Active לפני חודש, שבוע

הגילדה

שם תצוגה

אריק ברדה.קבט נציגוית

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, מחוז הדרום, חו"ל

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

משרת כעשרים שנה במערך האבטחה הממלכתי בהם ביצעתי מספר תפקידים : אבטחת אישיים ,אבטחת תעופה תפקיד אחרון קבט נציגות ישראל באתונה

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מתן הרצאות בחינם

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח