fbpx
עמית לוי | מנהל ביטחון ויועץ אבטחה, שפרן
Active לפני 4 ימים, 16 שעות

הגילדה

שם תצוגה

עמית לוי | מנהל ביטחון ויועץ אבטחה, שפרן

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב, חו"ל

תקציר קורות חיים

תפקיד נוכחי:
מנב"ט ויועץ אבטחה בחברת שפרן.
תפקידים קודמים:
מנב"ט בחברת טבע.
מנב"ט במכבי שירותי בריאות.
סגן מנהל אבטחה בשגרירות ארה"ב.

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי