fbpx
אמיר קייזמן | מנהל ביטחון, נתיבי ישראל
Active לפני 3 שבועות, 4 ימים

הגילדה

שם תצוגה

אמיר קייזמן | מנהל ביטחון, נתיבי ישראל

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, אזור יהודה ושומרון, מחוז הדרום, אזור אילת, חו"ל

תקציר קורות חיים

2019: מנהל ביטחון חברת נתיבי ישראל

2014- 2019: סגן מנהל ביטחון עולמי ארגון הג'וינט

2012 – 2014: רכז חירום עיריית תל אביב.

2006 – 2011: קב"ט שגרירות, משרד החוץ.

1997 – 2006: שירות בטחון כללי, אגף אבטחה.

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה לסיור שטח, השתתפות במשחק מלחמה