fbpx
עמי רצין
Active לפני חודש, שבוע

הגילדה

שם תצוגה

עמי רצין

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה חלקית, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

עוסק בתחום כ 20 שנים, התפקיד האחרון היה מנב"ט של חברת אומריקס עם אחריות על שלושה מפעלים, כיום סטודנט להנדסה ובמקביל פרויקטור בתחום איפיון מערכות מידע בצוות 3 וכן יועץ ביטחון לפירמת רואי החשבון BDO. בוגר קורס מנבטים של אוניברסיטת אריאל

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור