fbpx
Amiran
Active לפני חודש, שבוע

הגילדה

שם תצוגה

Amiran

אזורי פעילות

מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה

תקציר קורות חיים

כיום מנהל ביטחון מטעם צוות 3 באפל

תפקידים אחרונים – Logic industry

מנהל צוות מאמנים ,אחראי על תצוגות תכלית והעברת חידע ללקוח באבו דהאבי

בוגר קורסי אבטחה ממלכתיים

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח