fbpx
עמי פלג | יועץ ביטחון, פרטי
Active עכשיו

הגילדה

שם תצוגה

עמי פלג | יועץ ביטחון, פרטי

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים

תקציר קורות חיים
 • יועץ ביטחון, פרטי.
 • תפקידים קודמים:
  – מנהל ביטחון ויועץ אבטחה, שפרן
  – 2017-2016, מנהל ביטחון, אמזון ישראל.
  – 2016-2012, מנהל ביטחון, אומריקס ביופרמצטיקה.
  – 2012-2004, מנהל ביטחון ובטיחות, פארק אזורים.
  – שורה של תפקידים קודמים במסגרת האבטחה הממלכתית בחו"ל.
 • בוגר קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרה ושורה של קורסים נוספים בתחום הבטיחות.
 • ניסיון רב שנים בתחום ניהול הביטחון והבטיחות, לרבות התנסות בהכשרות, בהדרכות ובהרצאות.
חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, השתתפות במשחק מלחמה