fbpx
עמיחי אברמוט | מנהל ביטחון, יקבי כרמל
Active לפני 2 חודשים

הגילדה

שם תצוגה

עמיחי אברמוט | מנהל ביטחון, יקבי כרמל

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז המרכז, מחוז הדרום

תקציר קורות חיים

מנהל ביטחון, יקבי כרמל.
תפקידים קודמים: מנהל ביטחון בקרביץ ובגלוברנדס.
בוגר קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרה
חוזקות: אבטחה פיזית, שילוב כלים טכנולוגיים, אבטחה מול ביטוח.

טלפון נייד

0537144635

דואר אלקטרוני

amichai.avramot@carmelwines.co.il

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מתן הרצאות בחינם, אירוח סיור שטח

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, השתתפות במשחק מלחמה