fbpx

מאמרים מאת: פרי נובוטני | עורך דין בתחום האבטחה, החירום וכלי יריה

המדור המשפטי מאת פרי נובוטני

המדור המשפטי מאת פרי נובוטני

מדור זה יוקדש לסקירה, פרשנות וניתוח של הזוויות והסוגיות המשפטיות המלוות את התנהלות הגורמים הרלוונטיים בתחום האבטחה, בשגרה ובחירום.