הקהילה | הנבחרת

דף הנבחרת מציג את החברים האקטיביים, התורמים והמובילים בפיתוח הגילדה, ובכך מכיר להם תודה ונותן להם את החשיפה הגבוהה באתר. הכניסה לדף הנבחרת פתוחה לחברים ואפשרית בזכות גיוס חברים חדשים, פרסום תכנים, הזמנות לחיבורים, השתתפות בקבוצה, מתן משובים וכו'.

הקהילה | הנבחרת
שי זר
מייסד הגילדה
הקהילה | הנבחרת
דוד ליטווין
מנהל ביטחון מרחבי | בנק דיסקונט

חבר בצוות ההקמה של הגילדה

הקהילה | הנבחרת
שחר גולדברג
בעלים ומנכ"ל | כלבי אשמורת

חבר בצוות ההקמה של הגילדה