דוד ליטווין | מנהל ביטחון מרחבי | בנק דיסקונט
פעילות אחרונה עכשיו

הגילדה

שם תצוגה

דוד ליטווין | מנהל ביטחון מרחבי | בנק דיסקונט

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים

תקציר קורות חיים
  • מנהל ביטחון מרחבי, בנק דיסקונט.
  • שורה של תפקידים קודמים בתחום האבטחה הפיזית במשרדי ממשלה.
  • חבר בצוות ההקמה של הגילדה.
טלפון נייד

052-7344366

דואר אלקטרוני

dlitwin175@gmail.com

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, חיבור למנטור