fbpx
יוגב זגורי
Active עכשיו

הגילדה

שם תצוגה

יוגב זגורי

תקציר קורות חיים

בוגר מערך האבטחה הממלכתי

בוגר קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרה

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור