fbpx
שני גורן | מנהלת פרויקטים גלובליים, Enablement Advisors
Active לפני שבוע, יום

הגילדה

שם תצוגה

שני גורן | מנהלת פרויקטים גלובליים, Enablement Advisors

אזורי פעילות

מחוז הצפון, מחוז חיפה, מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, מחוז הדרום, חו"ל

זמינות תעסוקתית

זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות, ספק שירותים ומוצרים

תקציר קורות חיים

מנהלת פרויקטים

B.A ערבית, אוניברסיטת בר אילן

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בתשלום, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח