fbpx
אהד ראש | קצין ביטחון | k.b.sec
Active לפני 4 ימים, 10 שעות

הגילדה

שם תצוגה

אהד ראש | קצין ביטחון | k.b.sec

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, אזור יהודה ושומרון

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה

תקציר קורות חיים

יצורף קובץ קו"ח עפ צורך

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי