Jony
פעילות אחרונה עכשיו

הגילדה

שם תצוגה

Jony

אזורי פעילות

מחוז תל אביב

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

שם: יונתן מולשצקי

מגורים: אזור מרכז

השכלה: 12 שנות לימוד

קורסים והשתלמויות: בוקר קורס מנב"טים + תרבות/ספורט ותחת כיפת שמיים.

תפקיד האחרון: מנהל ביטחון ברשת מלונות פתאל

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, אירוח סיור שטח, השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור