fbpx
אלכס גריידין
Active לפני 10 שעות, 29 דקות

הגילדה

שם תצוגה

אלכס גריידין

אזורי פעילות

מחוז הדרום

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

6 שנים מאבטח פעילות שטח משרד רה"מ

3 שנים מהנדס או"ש- מטה משרד רה"מ

5 שנים קב"ט שגרירויות.

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

מתן הרצאות בחינם, מתן הרצאות בתשלום, השתתפות בצוות אדום, מנטורינג למנהלים מתחילים

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה