fbpx
אליהו עמוס
Active לפני 3 שעות, 28 דקות

הגילדה

שם תצוגה

אליהו עמוס

אזורי פעילות

מחוז המרכז, מחוז תל אביב

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

– היום ​ רע"ן תשאול ותחקור יחידת RSD "רשות האוכלוסין וההגירה"
 
●         ביצוע תשאול ותחקור מקיף ומעמיק למבקשים מקלט מדיני בישראל.
●         קבלת בקשות למקלט מדיני ובחינת אמיתות טענות ורלוונטיות הטענות לבקשה למקלט מדיני מכח העקרונות הקבועים באמנת הפליטים.
●         בדיקה ואימות נתונים, פרטים אישיים וסוציו דמוגרפיים של מבקשי מקלט מדיני.
●         עריכת מחקר בדבר המצב הפוליטי בארץ מוצאו של המבקש.
●         כתיבת המלצה כוללת בדבר סכנה הנשקפת לחייו של המבקש בארץ מוצאו וזכותו למקלט מדיני לצורך דיון בוועדה המייעצת.
●         הכנת תיקים לדיון בוועדה המייעצת לענייני פליטים.
●         מופקד על העברת התיקים להחלטת שר הפנים אחרי גיבוש המלצה בוועדה המייעצת.
​  ראש משמרת אבטחה "חברת החשמל לישראל"
●         אחריות מבצעית על תחנות הכוח רדינג, גזר, ומרחב השרון.
●         אחריות על אבטחת המתקנים והמרחב, ופעילות אנשי האבטחה.
●         ניהול אירועי שיגרה וחירום ומתן מענה בהתאם להוראות והנהלים.
●         ניהול בקרת הכניסה לאתרי החברה, פיקוח ובקרה על הנכנסים והיוצאים במרחב.
●         וידוא תקינות אמצעי האבטחה באתרי החברה והמרחב (שו"ב, טמ"ס, יעל.)
●         עבודה אל מול גורמי רמ"מ (חטיבת האבטחה של מ"י) גופים מנחים (שב"כ, משרד בט"פ), וגורמי שת"פ (חה"א, חה"י.)
●         ביצוע ביקורות ובקרה באתרי המרחב, ושימת דגש על כשירויות המאבטחים הפועלים בזירה.
●         כתיבת פק"מים ותיקוף הנהלים בעמדות השונות במרחב
אוניברסיטת תל אביב- ​תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, לימודי הערבית והאסלאם. 

 

אוניברסיטת בר אילן- ​ תואר שני בצבא ביטחון ומודיעין.

אוניברסיטת אריאל היחידה ללימודי חוץ- ​ קורס מנהלי בטחון מונחה משטרת ישראל.
מכללת קורפוס- ​ קורס מפקחי מטווח ומנהלי מפעל ראוי.

חיבורים בהם אני נכון לתרום לחברים בקהילה

פרסום מאמרים, נהלים ופורמטים, השתתפות בצוות אדום

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור