fbpx
דורון גולדברג | מנהל יחידה (ירושלים), רשות האוכלוסין וההגירה
Active עכשיו

הגילדה

שם תצוגה

דורון גולדברג | מנהל יחידה (ירושלים), רשות האוכלוסין וההגירה

אזורי פעילות

מחוז ירושלים

זמינות תעסוקתית

מחפש משרה מלאה, זמינות לפרויקטים ולמשימות מיוחדות

תקציר קורות חיים

מנהל יחידה (ירושלים), רשות האוכלוסין וההגירה. דרך עמישב.

חיבורים אותם ארצה לקבל מהחברים בקהילה

הזמנה להרצאות בחינם, הזמנה להרצאות בתשלום, הזמנה לסיור שטח, צוות אדום בפרויקט תחת ניהולי, השתתפות במשחק מלחמה, חיבור למנטור