המגזין

איומי סייבר בשרשרת האספקה

מבחינת הארגון, החוליות החלשות ביותר בשרשרת האספקה הן הפרצות החושפות אותו לאיומים. מבחינת התוקף, הוא רק צריך לזהות את אחת מהן ולנצל אותה.

הלקוח השקוף

המאבטח באתר, אצל הלקוח המשלם, הוא זה שמייצר לחברה הכנסות, משמרת אחר משמרת אחר משמרת. החברה צריכה לדאוג לכך שהמאבטח יהיה לקוח מרוצה אשר יספק ללקוח המשלם שירות טוב. אחרת, שימור הלקוח המשלם יהיה בסכנה.

שעון

ניהול זמן

מנהל, באורח מובנה בתפקיד, מצוי תחת דינמיקה אינטנסיבית ואף תחושות דחק. הזמן, בהיותו מתכלה ומוגבל, תמיד יהיה משאב חסר ביחס לנדרש בתפקיד. מאמר זה מציג שורה של המלצות ניהול זמן.

קבוצת תיירים בחו"ל

ביטחון קבוצות ויחידים בחו"ל

אזרחים ישראלים השוהים בחו"ל, במסגרת קבוצה או יחידים, נדרשים להכיר ולהפנים את האיומים הקיימים, ובהתאם לנקוט בהתנהגות מונעת אשר תצמצם במידת האפשר את רמת הסיכון.

למידה אפקטיבית בקרב מבוגרים

הדרג הניהולי מצוי בצד המלמד בתדירות גבוהה ולפיכך חשובה מבחינתו הכרה ויישום של יסודות האנדרגוגיה, זאת כדי להבטיח למידה אפקטיבית בקרב קהל הלומדים.

שתי מצלמות

מקום האבטחה בארגון

קיימים ארגונים ומנהלים הרואים בתחום האבטחה מרכיב אינטגרלי, חשוב וחיוני במבנה הארגוני, ותופסים אותה כנכס. להבדיל, בארגונים רבים אחרים האבטחה נתפסת כורח מציאות, 'מיותר הכרחי'.

פנים

ניתוח שפת גוף

מנהלי אבטחה מקיימים שיחות אישיות רבות במסגרת תפקידם - ראיונות, תשאולים, תחקירים וכד'. בשיחות הללו הם נדרשים לאבחן בין אמת לבין שקר.

פוסטסטיק

דרך היזמות

בשלב מוקדם בחיי הבנתי שהבחירה בדרך היזמות מאפשרת לי לכתוב את הסיפור האישי שלי, להבדיל מרבים אחרים שהם רק דמויות משנה בסיפורים של אחרים.

טען עוד