fbpx

חבר חדש בצוות הניהול – קובי מור

קובי מור - חבר צוות הניהול - הגילדה - הבית של מנהלי הביטחון

הגילדה שמחה וגאה לבשר אודות חבר חדש בצוות הניהול – קובי מור, דמות מובילה באקו-סיסטם הביטחוני הבינלאומי.

במשך שלושים השנים האחרונות, קובי שירת בתפקידי ניהול אבטחה בכירים, הן במגזר הפרטי והן במגזר הממשלתי, לרבות בחברת טבע ובשירות הביטחון הכללי.

החל מהשנה האחרונה, קובי יועץ ניהול אבטחה לארגונים גדולים ומנטור לחברות סטארטאפ ולמנהלי ביטחון.

במהלך החודשים האחרונים קובי תרם באדיבות לגילדה מזמנו ומתובנותיו בפגישות חשיבה והכוונה, והנה התנאים הבשילו לכדי התקשרות רשמית שבמסגרתה נוכל לרתום את כישוריו, ניסיונו וקשריו לטובת פיתוח וקידום המיזם.

אנו רואים בנכונותו של קובי להצטרף לצוות הניהול של הגילדה הבעת אמון בחזון ובדרך, והצהרת כוונות להמשך.

קובי יוביל בין היתר את הפיתוח הארגוני ואת קשרי החוץ, זאת במטרה לשדרג את תשתיות הגילדה מבפנים, ולייצג אותה נאמנה כלפי גופים רלוונטיים ושותפים פוטנציאליים מבחוץ.

אנו רואים בקובי את האדם המתאים לקדם את הגילדה לקראת הגשמה אופטימלית של חזונה.

בהזדמנות זו, נבקש להודות שוב לנותנות החסות אשר מאפשרות את גיוס צוות הניהול: היחידה הארצית לחקירות וביטחון, HVI Security Solutions, כלבי אשמורת – אבטחה אחרת

קובי, בשם הקהילה, ברוך הבא ובהצלחה.

משוב
30

תגובה חדשה