fbpx
המדור המשפטי מאת פרי נובוטני

מדור זה יוקדש לסקירה, פרשנות וניתוח של הזוויות והסוגיות המשפטיות המלוות את התנהלות הגורמים הרלוונטיים בתחום האבטחה, בשגרה ובחירום.

שאלות ניתן להשאיר בבלוק התגובות בתחתית דף זה.

הבהרה: מדור זה מציג תוכן אינפורמטיבי בלבד. במקרה של צורך משפטי, נדרש לקבל יעוץ מאת עורך דין.

קורונה

חדש: מסמך נוהג מיטבי לאבטחה בצל קורונה

מסמך זה מציג אוסף של המלצות מקצועיות בנקודות שבהן, נכון להיום, הרגולציה או החוק חסרים הנחיה ברורה ומשאירים תחומים אפורים. מסמך זה מכונה 'Best Practice', ובתרגום חופשי – נוהג מיטבי.
המסמך סוקר ומפרט את האתגרים איתם מתמודד מערך האבטחה ומציג פתרונות מומלצים.

מסכה

החוק מנחה עטיית מסכה כך: "כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך או במסכה ביתית, הצמודים לפנים, בהתאם להורות המנהל". לפיכך, עטיית מסכה בדרך אחרת, מלבד היותה בלתי תקינה ובלתי אפקטיבית, היא כאמור בלתי חוקית ומסכנת את האדם המשתמש בה ואת הציבור.

ראה סרטון

מגן פנים

החוק מבדיל בין מגן פנים לבין מסכה, ומחייב עטיית מגן פנים במקרים ספציפיים בלבד, בנוסף למסכה (מספרה, מכון קוסמטיקה וכו'). כלומר, מסכה מחויבת בכל מקרה.

ראה סרטון

אמצעים למניעת הדבקה

במקום עבודה בו מוצבות מחיצות בגובה של מטר וחצי בין העובדים היושבים באותו חלל פתוח, ניתן לפטור אותם מחובת עטיית מסכה. במקרה בו בלתי אפשרי לקיים את חובת מרחק שני מטרים בין העובדים (כגון מוקד שירות), ניתן להשתמש באמצעים אחרים. מומלץ לתעד את נסיבות ונימוק השימוש בהם.

התו הסגול

התו הסגול הוא שורה של תנאים להפעלת עסקים ולקבלת לקוחות.

סימולטור התו הסגולסימולטור של משרד הכלכלה לטובת עסקים אשר מבקשים לברר את התקנות הנדרשות מהן במסגרת חובות התו הסגול. חשוב להדגיש שבדיקה מדגמית מלמדת שגם הסימולטור לוקה בסטיות קלות ולפיכך יש להיצמד להוראות החוק.

שאלונים ממוחשבים בכניסה למקומות

הרשות להגנת הפרטיות, בהמשך לביטול החובה להחתים טופס הצהרת בריאות, אוסרת איסוף ושמירה של מידע אישי אודות לקוחות וספקים, לרבות לצורך מילוי חובת תשאול הנכנסים למקום.

לגבי עובדים, המעסיק רשאי לבקש הסכמה מצידם לקיים תשאול ממוחשב, ככל שהדבר חיוני, בתנאי שהמידע האישי יישמר לזמן הקצר ההכרחי בלבד, ובסיומו הגישה אליו תיחסם.

המסמך

חובת בידוד לעובד חיוני

נותן שירות חיוני אשר היה בקרבת חולה מאומת במקום עבודתו בעת שעטה מסכה, פטור מחובת בידוד בכפוף להצהרה.

הרחבה

תזכיר חוק סמכויות מיוחדות (01.06.20)

במהלך הימים האחרונים התפרסמו בתקשורת קטעים מתוך תזכיר חוק ממשלתי אשר הוצגו כמחטף על רקע המאבק בקורונה. נוכח התגובות הסוערות הרבות מצד הציבור, הגיב שר המשפטים שיש כוונה לרכך את החוק.

יש מי שעמדתו לעולם תהיה חוסר אמון בממשלה ורצון לצמצם את כוחה, ומנגד יש מי שיטען כי הממשלה וזרועותיה לא מקבלים מספיק סמכויות. אישית, אינני משתייך לאף אחד מהמחנות הללו – ברור לי כי הממשלה זקוקה לסמכויות על מנת לפעול, ומאידך, ברור לי כי עודף כוח והעדר פיקוח מספיק הם מסוכנים.

יש לציין, תזכיר החוק הנוכחי אינו משנה בהרבה את המצב הקיים שכן גם כיום מותר לשוטר להיכנס לדירת מגורים ללא צו כדי לוודא עמידה בהוראות צווי הקורונה ותקנות שעת החירום. אין ספק כי עיגון הדבר בחקיקה ראשית מהווה מעין חציית גבול אבל בל נשכח כי המשטרה נכנסת כל יום לבתי אזרחים מכוח פקודת הסמים המסוכנים, בנסיבות פחות דרמטיות ממאבק בנגיף. אם נניח לרגע בצד את הכותרת המרעישה הזו (גם אני סבור כי הסעיף מיותר למי שהיה לו ספק), נגלה כי גם יתר החוק משקף את המצב הנוכחי וכי הוא מלא בסעיפים מאזנים.

לא דקדקתי בכל פרט ופרט אבל אני סבור כי מדובר בחוק ראוי, בפרט נוכח העובדה כי הוא רלוונטי רק לנגיף ספציפי ולא מקנה סמכויות כלליות, אף לא בעת מצב חירום אחר או חשש למגיפה מסוג אחר.

יש בוודאי דברים שיש להוסיף או להחסיר וכדרכם של דברים מסוג זה, יתייחסו שלל גורמי עניין לסעיפים הנוגעים להם. לי אין כמעט מה להעיר משום שבנוסף לגישה המעשית שבה אני מנסה לנקוט, אני סומך על בתי המשפט בישראל, על זרועות הביטחון של ישראל ואפילו על כנסת ישראל שידעו להציב לממשלה גבולות בבואה ליישם את הוראות החוק.

משוב
00

תגובה חדשה